Aktualności

DODATEK WĘGLOWY ważne informacje

dw

 

wniosek o wypłatę dodatku węglowego (.pdf)

wniosek o wypłatę dodatku węglowego (.doc)

klauzula RODO

 

Dodatek węglowy przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie ul. KEN 1A,  pok. 22. Nabór wniosków o wypłatę dodatku potrwa do 30 listopada 2022 roku.

Co jest konieczne, żeby wypełnić wniosek o dodatek węglowy.

- na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek, tj. Burmistrz Nysy,

- następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania,

- jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania,

- następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

- podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Informujemy, że w przypadku dodatku węglowego gospodarstwo jednoosobowe oznacza osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą.

Ponadto dodatek węglowy nie przysługuje w przypadku mieszkań zasilanych miejską siecią ciepłowniczą z Nyskiej Energetyki Cieplnej (NEC).

    Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonów:

- 77 447 23 02,

- 77 447 23 95,

- 77 433 39 91

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie