Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii 

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

 

Adres: 48-303 Nysa, ul. KEN 1A, Tel. (48) 774333556, wew.307

 

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą z elementami socjoterapii wsparcia dziennego, która prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat bezpłatnie, ze szczególnym uwzględnieniem: zaniedbanych wychowawczo, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, mających problemy z nauką, sprawiających problemy wychowawcze.

Świetlica pełni funkcje: opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną, profilaktyczną i kompensacyjną.

 

Regulamin świetlicy>>

 

W Świetlicy Środowiskowej staramy się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i wsparcia dla podopiecznych, a także uczyć wzajemnej akceptacji. Pragniemy kształtować w wychowankach postawy sprzyjające zdrowemu stylowi życia, bez środków uzależniających. W szerokiej ofercie zajęć pragniemy uwzględniać zainteresowania, umiejętności oraz możliwości wychowanków, a poprzez zajęcia socjoterapeutyczne wskazywać na formę prawidłowego nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Szczególną uwagę Świetlica zwraca na prawidłową realizację obowiązku szkolnego a także rozwój upodobań i zainteresowań podopiecznych.

Formy wsparcia społecznego powinny być częściej promowane, a społeczeństwo uświadamiane co do potrzeby ich wykorzystania, byśmy nie dopuścili do sytuacji, w której „ słysząc wołanie o pomoc– pomagamy...wołać.”                                                         

                                                                                                     Radomir Dobke

 

 

Osoby i instytucje wspierające:

(jeśli chcesz wspomóc działalność świetlicy dołącz)

 

      -   Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gim.2”

    SZKÓŁKA PIŁKARSKA „Piłkarskie Szkraby” z opiekunami p. Agnieszką        

    i Marcinem Miecznikowskimi.

-   Zakład Cukierniczy „WACUŚ” sp.j. Zbigniew Marek, mgr inż. Czesław         

    Woźniak,   Nysa ul. Jagiellońska 14.

-  Aqua Trade. Brząkała S. Nysa, ul. Piłsudskiego 62a.

      -  Bożena Polakowska - Sklep Spożywczy „Łasuch”

      -  DAW- RAM Serwis Laptopów, Nysa ul. Szopena 13/1

 

 

 

Wolontariusze:

       - Lilla Jaraszek

- Alicja Nowak

- Kajetan Piątkowski

- Piotr Koczaja

         -  Karina Włóczko