Aktualności

senior plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + II”, które będzie realizowane przez Klub Senior  + II przy ulicy Kornela Ujejskiego 25. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Polityki i Pracy Społecznej – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”.

Wartość dofinasowania 28 105,20 tysięcy złotych.

Działania w ramach zadania: imprezy okolicznościowe, imprezy historyczno-kulturalne, regularne wyjścia na krytą pływalnię, spacery w plenerze, nordic walking, spotkania międzypokoleniowe, gry intelektualno-integracyjne, wyjścia do muzeum.   

Placówka funkcjonuje od 2019 roku i dysponuje 20 miejscami dla nyskich Seniorów.

W Nyskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 11 października 2019  działa Klub Seniora + "Basen”, który skupia 20 emerytów. Głównym celem spotkań Seniorów jest doniosły problem aktywności w starszym wieku. Seniorzy spotykają się od poniedziałku do piątku, aby przy herbacie, muzyce własnego zespołu spędzić miło czas. Staramy się w sposób bardzo różnorodny organizować Seniorom ich wolny czas, mając ambicje pogłębiania ich zainteresowań.

- prowadzimy spotkania, wieczorki taneczne a także organizujemy spacery rekreacyjne na terenie miasta Nysa. Członkowie Klubu są osobami bardzo aktywnymi, a taniec i  muzyka daje im wiele radości. Każde spotkanie to przykład możliwości zaspokajania kontaktów międzyludzkich.

W 2019 roku członkowie Klubu odbyli około 60 spotkań okazjonalnych:

11 pazdziernika 2019 miało miejsce oficjalne otwarcie     Klubu Seniora + ‘’Basen’’ , w którym udział wzięły władze naszej gminy ,powiatu jak i województwa. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Miasta Nysa pan Kordian Kolbiarz, prezes ARN pan Bogdan Wyczałkowski oraz Dyrektor OPS Nysa pani Kamila Ferdyn. Zaproszeni goście to m.in. V-ce wojewoda opolski pani Violetta Porowska, Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz,

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kamil Bortniczuk, Przewodniczący Rady Seniorów gminy Nysa pan Ryszard Rogowski, ponadto Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji działającej na rzecz Seniorów, jak i również Seniorzy, którzy zostali uczestnikami w/w klubu.

Również w miesiącu pazdzierniku 2019 w związku z Międzynarodowym Dniem Seniora odbyło się spotkanie w którym uczestniczyło około 30 osób, członkowie Klubu "Senior + Basen" biorą czynny udział w życiu kulturalnym naszego miasta, jak również uczestniczą w różnych uroczystościach.

W miesiącu Listopad 2019 odbyło się kilka spotkań, jak i wyjazd integracyjny 07/10 do Akwa Sp.z o.o Stacji uzdatniania wody Siestrzechowice. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych nasza seniorka p. Maria Gugała przeprowadziła warsztaty pt;

„ Czym dla mnie jest Ojczyzna? ‘’ dla dzieci ze Świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych.

08 Listopada upamiętnialiśmy Święto Niepodległości wspólnie ze świetlicą mieliśmy działania integracyjne.

22/11 miało miejsce jakże na czasie i z wielkim zainteresowaniem spotkanie z naszymi nyskimi Policjantami pt; „Bezpieczny Senior”

29/11 Odbyła się Impreza okolicznościowa pt;

„ Andrzejki Party „

Takie spotkania  pozwalają zaspokoić potrzebę kontaktów międzyludzkich, nawiązywać przyjaznie i nowe znajomości. OPS Nysa otwarty jest na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy życia i funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym.

Miesiąc Grudzień obfitował także w niemałe atrakcje jak np.;

06/12 Mikołajki , gdzie ponownie mieliśmy działania integracyjne ze Świetlicą . Jeden z naszych seniorów został Mikołajem.

13/12  to 38 rocznica Stanu wojennego „ Fakty i Mity” spotkanie i pogadanka, wspomnienia osobiste.

18/12 zorganizowana była uroczysta Wigilia, gdzie swoją obecnością zaszczyciła nas Dyr. OPS  Nysa pani Kamila Ferdyn oraz pani Bożena Szlempo.  Kolędowaliśmy i omawialiśmy nasz Tradycje polskie.

Prowadzony jest album ze zdjęciami wszystkich spotkań upamiętniający działania Klubu.

Celem spotkań w grupie jest poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego członków Klubu, zmniejszenia izolacji społecznej, zapewnienia wzrostu poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

…w życiu nie ma być jakoś, ale ma być jakość..

J.Kaczkowski

 

W dniu 11.10.2019r. nastąpiło uroczyste otwarcie drugiego w Nysie  ,,Klubu Seniora + II’’ przy ul. Ujejskiego 25 , w którym udział wzięły władze naszej gminy ,powiatu jak i województwa. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Miasta Nysa pan Kordian Kolbiarz, prezes ARN pan Bogdan Wyczałkowski oraz Dyrektor OPS Nysa pani Kamila Ferdyn. Zaproszeni goście to m.in. V-ce wojewoda opolski pani Violetta Porowska, Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kamil Bortniczuk, Przewodniczący Rady Seniorów gminy Nysa pan Ryszard Rogowski, ponadto Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji działającej na rzecz Seniorów, jak i również Seniorzy, którzy zostali uczestnikami w/w klubu.

Projekt został dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2019 Moduł I – Utworzenie i Wyposażenie klubu „ Senior + ”

„Klub Seniora+ II ” to miejsce spotkań, integracji, aktywizacji, rozwijania zainteresowań i pasji, wspólnie spędzanego czasu – co jest właśnie funkcją nowopowstałego „Klubu Seniora+ II” w Nysie działającego w ramach zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Klub przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu gminy Nysa, którzy ukończyli 60 rok życia. Jest to placówka zaadresowana dla ludzi starszych, którzy mają dużo wolnego czasu. To miejsce integracji   i aktywności seniorów w którym rozwijać się będzie życie społeczne i życie kulturalne seniorów.

Zajęcia sportowo-relaksacyjne, warsztaty rękodzielnicze to tylko niektóre zajęcia, jakie czekają na nyskich seniorów w ,,Klubie Senior + II’’.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

11 czerwiec 2021
01 marzec 2021
31 grudzień 2020
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie