Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, o możliwości odebrania przez mieszkańców Gminy Nysa maseczek ochronnych jednorazowych. Maseczki będzie można odbierać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do godziny 12.00.

Maseczki ochronne zostały przekazane przez Wojewodę Opolskiego Pana Sławomira Kłosowskiego.

Tags:

Ruszył nabór wniosków do drugiej edycji konkursu „Dzieci Kapitana Nemo” organizowanego przez Fundację BGK.

W konkursie mogą wziąć udział: fundacje, stowarzyszenia, publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, biblioteki publiczne oraz domy kultury z gmin liczących do 100 tys. mieszkańców

Można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 15 tys. zł na projekty edukacyjne dla młodzieży przypominające sylwetki nieznanych powszechnie polskich odkrywców, wynalazców i innych zasłużonych postaci historycznych. Nie jest wymagany wkład własny.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może być przeznaczone na: przygotowanie zajęć lub warsztatów, zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp., koordynację projektu, koszty księgowości, wynajem sali.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/login. Termin składania wniosków upływa 10 maja 2021 r.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 24 czerwca 2021 r. do godz. 18:00.

Zgłaszany projekt powinien zostać zrealizowany w terminie od 1 września do 31 grudnia br. i trwać co najmniej miesiąc.

Więcej informacji o konkursie, regulamin, FAQ oraz wzór wniosku są dostępne na stronie www.fundacja.bgk.pl w zakładce „Dzieci Kapitana Nemo”.

Tags:

W dniu 02 kwietnia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał produkty spożywcze, przekazane przez osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Nysie. Dokonując zakupów
w więziennej kantynie podzielili się z najbardziej potrzebującymi mieszkańcami naszej Gminy.  Paczki zostały przekazane przez pracowników socjalnych naszym podopiecznym.

Dziękujemy za okazane wsparcie.

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie