Aktualności

Uprzejmie informujemy, że dniu 02.04.2021r., (Wielki Piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie będzie czynny w godzinach od 7.00 do 13.00.

Tags:

200 tysięcy złotych na inicjatywy związane z opolską wsią przyszłości i 75 tysięcy złotych na te dotyczące współpracy zagranicznej, zwłaszcza z naszymi dwudziestoletnimi partnerami – Nadrenią Palatynatem i obwodem iwanofrankiwskim. To dwa otwarte konkursy ofert, ogłoszone właśnie przez Zarząd Województwa Opolskiego.

 

Współpraca zagraniczna

W tym roku w regionie obchodzimy 20-lecie współpracy partnerskiej z dwoma regonami – niemiecką Nadrenią Palatynatem i ukraińskim obwodem iwanofrankiwski. – Dlatego tegoroczny konkurs dla organizacji pozarządowych, tradycyjnie poświęcony inicjatywom realizowanym we współpracy z partnerami zagranicznymi, dedukujemy właśnie partnerom tych regionów – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. Termin zgłaszania ofert mija 31 marca.br., a na te działania zarząd przeznaczył – podobnie jak w ubiegłym roku – 75 000 złotych. Wsparcie mogą uzyskać inicjatywy, dotyczące m.in. transferu wiedzy i technologii,  promocji idei integracji europejskiej, rozwoju gospodarczego, aktywizacji mieszkańców, kultury,  edukacji, ochrony zdrowia, ekologii, pomocy społecznej  czy też poszanowania praw mniejszości. Rozstrzygnięcie tego konkursu wraz z  podpisaniem umów planowane jest do połowy maja tego roku.

 

Opolska wieś przyszłości

Zarząd ogłosił także konkurs dla organizacji pozarządowych, dotyczący  wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi  – to konkurs pn. Opolska wieś przyszłości. Jak mówi członek zarządu województwa Antoni Konopka, na realizację projektów w ramach tego konkursu zarząd przeznaczył 200 000 złotych. – Można się starać o pieniądze na zadania związane z realizacją  Programu Odnowy Wsi, m.in. organizacją spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji, a także na wdrażanie idei inteligentnych wsi – informuje. Na realizację jednego zadania przewidziano  maksymalną dotację w kwocie do 11 000 zł, a  termin składania ofert mija 6 kwietnia br.

Szczegółowe informacje o obydwu konkursach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/otwarte-konkursy-ofert/

Tags:

Głównym założeniem programu jest  trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

Wsparcie ma być przekazywane do mniejszych organizacji, działających lokalnie, poza dużymi ośrodkami miejskimi w Polsce.

Poniżej komponenty:

Ochrona praw człowieka

Działania w tym obszarze powinny mieć na celu:

 • upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka i równym traktowaniu;
 • przeciwdziałanie i zapobieganie łamaniu praw człowieka i wszelkim formom dyskryminacji;
 • zapewnienie wsparcia osobom, których prawa są łamane lub które doświadczają dyskryminacji.

 

Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu

Działania w tym obszarze powinny mieć na celu:

 • upowszechnianie wiedzy o potrzebach osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne;
 • upowszechnianie wiedzy o nierównościach społecznych;
 • wzrost integracji społecznej;
 • wzmacnianie osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne.

 

Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym

Działania w tym obszarze powinny mieć na celu:

 • pokazywanie wpływu organizacji pozarządowych na rozwój lokalnych społeczności i kultury demokratycznej;
 • wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego;
 • zwiększanie znaczenia edukacji obywatelskiej;
 • rozwój współpracy i partnerstw na poziomie lokalnym;
 • rozwój umiejętności związanych z krytycznym myśleniem;
 • wzmacnianie organizacji strażniczych;
 • upowszechnianie wiedzy o zmianach klimatu.

 

Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji. Ich działania powinny mieć na celu:

 • profesjonalizację organizacji – tak, by jak najlepiej odpowiadały na potrzeby społeczne;
 • zwiększanie wiedzy i rozwój umiejętności pracowniczek i pracowników trzeciego sektora, m.in. w zakresie planowania strategicznego, współpracy, sieciowania, zarządzania i przywództwa;
 • zwiększanie znaczenia i widoczności organizacji społecznych;
 • zapewnienie trwałości działań organizacji społecznych poprzez trwałość ich finansowania;
 • poprawę warunków pracy w organizacjach społecznych.

Oficjalne rozpoczęcie Programu planowane jest na luty 2021, zaś pierwszy nabór wniosków ruszy 17 marca 2021 r. W ciągu czterech lat realizacji Programu zamierzamy sfinansować ok. 400 projektów, przeszkolić setki aktywistów i aktywistek sektora społecznego, a także pomóc im w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Więcej informacji:

O programie | Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny (aktywniobywatele-regionalny.org.pl)

Wnioskodawcami mogą być:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne; 
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. 
Tags:

W związku z zorganizowanym w dniach 22-26 lutego 2021 r. Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem uprzejmie informujemy, że w Prokuraturze Rejonowej w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy nr 32 wyznaczono dyżury prokuratorów, do których można zgłaszać się w godzinach od 9:00-12:00 telefonicznie pod numerem telefonu 77 40 17 301 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W poszczególnych dniach dyżury pełnić będą prokuratorzy:

 • poniedziałek 22 lutego 2021 r. Kamila Orszak
 • wtorek 23 lutego 2021 r. Daniel Derda
 • środa 24 lutego 2021 r. Elżbieta Bagrowska
 • czwartek 25 lutego 2021 r. Sebastian Litwin
 • piątek 26 lutego 2021 r. Anna Trybulska - Zamoroka
Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie