Aktualności

Z dniem 15 czerwca 2020 roku wznawiamy działalność:

  • Kasy
  • Punktu Informacyjnego

W trosce o zdrowie klientów i pracowników OPS prosimy o zachowanie bezpiecznych zasad:

- zachowanie odległości pomiędzy osobami minimum 2 metry
- osoba wchodząca do OPS zobowiązana jest założyć maseczkę zakrywającą twarz i nos
- po wejściu należy zdezynfekować ręce
- osoby wchodzące proszone są o używanie własnych długopisów.

Tags:

Potrzebujesz nieodpłatnej pomocy prawnej - umów się na poradę,

zadzwoń pod nr tel. 77 408 50 94 , od poniedziałku do środy w godz. 09:00-11:00

 

Po ogłoszeniu ustawy z dnia 14 maja 2020r. nie jest wymagane składanie oświadczenia.

Punkt w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 48-300 Nysa prowadzony jest przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo POmoc Edukacja Nowatorstwo z Opola, dyżuruje w dniach i godzinach:

Poniedziałek - godz. 14:00 - 18:00

Wtorek - godz. 14:00 - 18:00

Środa - godz. 14:00 - 18:00

Czwartek - godz. 8:00 - 12:00

Więcej informacji na stronie – darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Tags:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja br., od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. W tym samym czasie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie może załatwiać osobiście sprawę 3 klientów. Równocześnie informujemy, że nadal obowiązuje składanie pism do OPS Nysa za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub urny ustawionej przed wejściem do budynku.

Podczas wizyty obowiązują następujące środki bezpieczeństwa:
- przy stanowisku obsługi może przebywać jeden klient (wyjątek stanowi obsługa osoby niepełnosprawnej, która wymaga pomocy drugiej osoby);
- klient (i ewentualna osoba towarzysząca) musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos;
- OPS w Nysie nie wykonuje kserokopii dokumentacji, klient musi posiadać własne kserokopie dokumentów, załączniki do składanej sprawy;
- po wejściu do urzędu należy zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przy drzwiach;

Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).

 

Tags:

1

W ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie otrzymali środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ponadto dzięki projektowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 13 maja 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie trafiły kolejne środki ochrony osobistej oraz środki i urządzenia dezynfekujące zmniejszające ryzyko zarażania wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Do 154 rodzin objętych wsparciem Sekcji ds. wsparcia w rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie trafią maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. Ponadto pracownicy Sekcji oraz specjaliści współpracujący z ww. rodzinami tj. psycholog, doradca zawodowy, asystenci rodziny i mediator otrzymają:

✅ przyłbice,
✅ maseczki,
✅ płyny,
✅ rękawiczki,

Dziękujemy za współpracę.

  • img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6

Simple Image Gallery Extended

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie