Aktualności

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ III – edycja II”

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ III – edycja II”  w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023

Zadanie publiczne realizowane będzie w Klubie Senior+ III w Nysie przy ul. Franciszkańskiej 9

Więcej informacji poniżej:

flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2023

Nazwa projektu

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ III – edycja II”

DOFINANOWANIE
40800.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
82600.04 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

  • Prelekcje w obszarze zainteresowań seniorów
  • Spotkania międzypokoleniowe
  • Treningi pamięci
  • Gry intelektualno-integracyjne
  • Aktywność fizyczna
  • Spotkania integracyjne
  • Obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych.

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Realizacja zadania w dużej mierze przyczyni się do zmiany społecznej przedstawiającej seniorów w zupełnie innym świetle – w świetle osób aktywnych, niewykluczonych ze względu na wiek czy stan zdrowia. Dzięki atrakcyjności i różnorodności działań Klubu Senior+ III większość jego uczestników spotka się z nowymi dla siebie działaniami, z którymi wcześniej nie mieli możliwości zapoznania się m.in. aktywność fizyczna w postaci nordic walking, gry intelektualno-integracyjne, czy prelekcje z zainteresowań seniorów w trakcie których poznają (świat mediów społecznościowych czy nauczą się korzystania z nowych technologii takich jak laptop, smartfon itp.). Ponadto w ramach działalności Klubu Senior+ III, znaczącą rolę odgrywać będą działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej poprzez np. spotkania integracyjne.

Plakat Franciszkańska 1

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie