Aktualności

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2019 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

14.01.2020 roku

15.01.2020 roku

16.01.2020 roku

Informujemy, że jest to ostatni termin  wydawania żywności w ramach Podprogramu 2018

 

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM: 

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1   KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

Szczegółowy opis

 

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 o możliwości odbioru skierowań na  Podprogramu 2019 r.

 

Skierowania będą przyjmowane pod adresem: Nysa  ul. Wolności  9/1  

   począwszy od dnia 19 sierpnia 2019  :

Poniedziałek w godzinach 9.00 – 11.00            Czwartek  w godzinach 14.00-17.00

 

osoba do kontaktu Lucjanna Bąk-Marut tel 600-472-503

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, iż realizacja dostaw artykułów spożywczych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 rozpoczyna się od sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, że informacje dotyczące realizacji Podprogramu 2019 znajdą Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Link do strony:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Informacja o wydawaniu artykułów żywnościowych z programu FEAD – Podprogram 2019

Żywność w ramach Podprogramu 2019 wydawana będzie pod adresem : 48-300 Nysa ul. Wolności 9/1 przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną oddział w Nysie. Telefon kontaktowy 600-472-503 Osoby uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019 zobowiązane są do terminowego odbioru artykułów spożywczych w terminach wskazanych przez Organizację zajmującą się wydawaniem art. spożywczych.

Terminy odbioru będą zamieszczane:

  • na tablicy informacyjnej w punkcie odbioru żywności pod adresem:

48-300 Nysa ul. Wolności 9/1

  • na stronie internetowej OPS w Nysie; http://ops-nysa.pl/ w zakładce aktualności,
  • na tablicach informacyjnych OPS w Nysie, 48-303 Nysa, ul. KEN 1A

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2018 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

21.05.2019 roku

22.05.2019 roku

23.05.2019 roku

Informujemy, że jest to ostatni termin  wydawania żywności w ramach Podprogramu 2018

 

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM: 

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1   KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

 

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

29 sierpień 2019
07 sierpień 2019
25 lipiec 2019

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie