Aktualności

flaga

Gmina Nysa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpiła do realizacji projektu Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

W ramach ww. projektu w Klub Senior+ III zrealizowano zadanie pn. „Cyfrowy Senior w Gminie Nysa – Klub Senior+ III”

Celem zadania było doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Kluby „Senior +”
w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów.

Łączne dofinansowanie przewidziane na realizację zadania wyniosło 19 311,00 zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono 20 tabletów.

Zakupione tablety będą dostępne dla naszych uczestników Klubu Senior+ III, którzy z pomocą animatora/instruktora będą poznawali tajniki świata Internetu, ucząc się jednocześnie korzystania z elektronicznej formy załatwiania spraw urzędowych, zdrowotnych itp. Rozwój oferty teleinformatycznej w Klubach Senior+ będzie miał niezwykle istotny wymiar społeczny, wywoła wiele korzyści m.in. brak poczucia wykluczenia cyfrowego ze względu na wiek itp. 

Tags:

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

flaga

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2022 r.”

Nazwa projektu

„Zapewnianie funkcjonowania Klubu Senior+ III – edycja I”

DOFINANOWANIE
38 880.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
77 760.08 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

 • Treningi pamięci
 • Spotkania międzypokoleniowe
 • Prelekcje w obszarze zainteresowań seniorów
 • Gry intelektualno-integracyjne
 • Obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych
 • Aktywność fizyczna – nordic walking
 • Spotkania integracyjne

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Seniorzy z uwagi na swój wiek czują się niepotrzebni, wykluczeni społecznie, dlatego                        też działania oferowane przez Klub będą ukierunkowane m.in. na aktywizację seniorów. Przynależności do Klubu Seniora wpłynie pozytywnie na życie nyskich seniorów ich rozwój osobisty, poczucie własnej wartości. Seniorzy przejdą proces aktywizacji będą w pełni korzystali m.in. z życia kulturalnego.

projekt flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025 edycja 2021 r.”

Nazwa projektu

„Utworzenie Klubu Senior + III”

DOFINANOWANIE
 100 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
 
125 000,00 zł

Cel projektu: Celem utworzenia Klubu Senior+ III jest aktywizacja społeczna osób starszych oraz organizacja czasu wolnego. Dzięki odpowiednio wyposażonemu Klubowi osoby w wieku 60+ będą mogły rozwijać swoje umiejętności i integrować się.

W ramach zadania podjęte będą następujące działania:

 • Przygotowanie i malowanie oklein ściennych i sufitowych.
 • Odświeżenie podłóg i/lub zakup wykładzin
 • Wyposażenie pomieszczenia ogólnodostępnego.
 • Wyposażenie pomieszczenia dla osoby prowadzącej Klub - biuro.
 • Umeblowanie pomieszczenia kuchennego.
 • Wyposażenie pomieszczenia pełniącego funkcję szatni.
 • Doposażenie łazienek.

Grupa docelowa: Osoby w wieku 60+ zamieszkujące teren Gminy Nysa, nieaktywne zawodowo.

Dzięki odpowiednio wyposażonemu Klubowi osoby w wieku 60+ będą mogły rozwijać swoje umiejętności i integrować się. Klub Senior+ III stanie się miejscem spotkań i będzie odpowiedzią na powolne wychodzenie z izolacji nyskich Seniorów. Utworzenie Klubu Senior +III jest istotne w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego naszych najstarszych mieszkańców.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

28 luty 2023
22 luty 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie