Kontakt

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NYSIE


ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
48-303 Nysa
NIP: 753 150 2376
REGON: 004501963
opsnysa@op.pl
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556

(fax) 77 4336746

Numer konta: 37 1050 1504 1000 0022 8892 7516


Ośrodek czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00


kasa czynna w godz.:
od 11.00 – 14.00
Ostatniego dnia miesiąca 11.00-12.30
Ostatni roboczy dzień w roku – kasa nieczynna


Świetlica socjalna czynna jest :
Od poniedziałku do piątku w godz. : od 10.00 – 18.00


Klub Seniora czynny jest :
poniedziałek, środa, piątek w godz. : 7.00 – 15.00
wtorek, czwartek w godz. : 9.00 - 17.00


Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
8.00 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00
Dyrektor
Kamila Ferdyn

77 4472370
k.ferdyn@ops-nysa.pl
Zastępca Dyrektora
Marta Czuczman


77 4472370
m.czuczman@ops-nysa.pl
Główna księgowa
Maria Chmielowiec


77 4472373
m.chmielowiec@ops-nysa.pl
Sekretariat
Elżbieta Barbara Jędryka


77 4472370, 77 4333556
opsnysa@op.pl

Dodatki mieszkaniowe

774472398, 774472399
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych


Świadczenia rodzinne
77 4472395, 77 4333991


Fundusz alimentacyjny

77 4472383Kierownik: Judyta Smoleń

77 4472375
j.smolen@ops-nysa.plDział Usług Opiekuńczych i Domów Pomocy Społecznej
Kierownik: Bożena Szlempo

77 4472382
b.szlempo@ops-nysa.pl

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
77 4472378

Dział finansowo-księgowy


77 4472384
Z-ca Gł. księgowej: Alina Dutkiewicz
a.dutkieiwcz@ops-nysa.pl

Klub Integracji Społecznej
-prace społecznie użyteczne

Kamila Kamińska
tel. 77 4472394
k.kaminska@ops-nysa.pl
Świetlica Socjalna

77 4472407
swietlica@ops-nysa.pl
Kierownik: Anna Punicka
77 4472407
a.punicka@ops-nysa.pl
Inkubator Organizacji Społecznych

Wolontariat
77 4472408
a.lizner@ops-nysa.pl
sz.bednarz@ops-nysa.pl
Dział administracyjno-organizacyjny


Kierownik: Ewelina Urbaniak
tel. 77 4472394
e.urbaniak@ops-nysa.pl


Kadry

77 4472377
Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń
Kierownik: Przemysław Czarnopolski


77 447 2379
p.czarnopolski@ops-nysa.pl

Noclegownia i ogrzewalnia

Tomasz Mikiewicz
t.mikiewicz@ops-nysa.pl

77 447 2389
Noclegownia: 77 435 5211

Ochrona noclegowni: 664 415 292


Klub Seniora

Barbara Krycia
klub-seniora@ops-nysa.pl

77 448 1540


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Alicja Olszewska-Lizner
iod@ops-nysa.pl

Skontaktuj się z nami

Telefon

77 4472370

77 4333556

Fax

77 4336746

Email

opsnysa@op.pl

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NYSIE

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
48-303 Nysa

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie