Aktualności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Termin składania ofert: 12.12.2022 r. 10:00

Ogłoszenie

Przedmiar

SWZ

Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Załączniki

Załączniki edytowalne

 

Pytania do przetargu

Odpowiedzi do przetargu

 

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie