Aktualności

„Zapewnianie funkcjonowania Klubu Senior+ III – edycja I”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

flaga

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2022 r.”

Nazwa projektu

„Zapewnianie funkcjonowania Klubu Senior+ III – edycja I”

DOFINANOWANIE
38 880.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
77 760.08 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

  • Treningi pamięci
  • Spotkania międzypokoleniowe
  • Prelekcje w obszarze zainteresowań seniorów
  • Gry intelektualno-integracyjne
  • Obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych
  • Aktywność fizyczna – nordic walking
  • Spotkania integracyjne

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Seniorzy z uwagi na swój wiek czują się niepotrzebni, wykluczeni społecznie, dlatego                        też działania oferowane przez Klub będą ukierunkowane m.in. na aktywizację seniorów. Przynależności do Klubu Seniora wpłynie pozytywnie na życie nyskich seniorów ich rozwój osobisty, poczucie własnej wartości. Seniorzy przejdą proces aktywizacji będą w pełni korzystali m.in. z życia kulturalnego.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

12 czerwiec 2024
04 czerwiec 2024

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie