Aktualności

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł I

wsp seniora

Osoby w wieku 65 i więcej zamieszkujące teren Gminy Nysa, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Modułu I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu I programu:

Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie pod numerem telefonu 77-4472370, 77-4472391, 77-4472408 lub przez ogólnopolską infolinię   22-505-11-11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Krok 3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Krok 4. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, po odbytej wizycie, określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.

Jeżeli pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie stwierdzi, iż senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, informuje o tym seniora.

Dzwoniąc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie pod nr telefonu 77 447 23 70, 77 447 23 91, 77447 24 08 lub pod bezpłatny numer telefonu 22-505-11-11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które są utrudnione ze względu na stan zdrowia osoby potrzebującej.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie