Aktualności

Telefon zaufania

logo bezp przystan

W ramach zadnia pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022 uruchomiony został Telefon zaufania.

Z Telefonu zaufania mogą skorzystać osoby, rodziny zagrożona lub dotknięta przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

Więcej informacji poniżej.

telefon zaufania

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie