Aktualności

Kampania lokalna na rzecz wsparcia grupy samopomocowej

punkt logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022 zadanie pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” przeprowadził Kampanie lokalną na rzecz wsparcia grupy samopomocowej. W trakcie kampanii Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zlecił przygotowanie spotu przeciwdziałającego przemocy w rodzinie – uświadamiającego osobom/rodzinom  dotkniętym lub zagrożonym przemocą jakie negatywne skutki niesie ze sobą zjawisko przemocy w rodzinie.     

Link: spot przeciwdziałający przemocy w rodzinie – uświadamiający osobom/rodzinom dotkniętym lub zagrożonym przemocą jakie negatywne skutki niesie ze sobą zjawisko przemocy w rodzinie.

Produkcja:

Reżyseria – Sebastian Juszczyk

Scenariusz – Sebastian Juszczyk, Agnieszka Juszczyk

Zdjęcia – Paweł Maluśki

Muzyka -  Łukasz Palkiewicz

Wystąpili – Anna Kieca, Pola Kieca, Tosia Kieca

Produkcja – Juzz Media

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie