Aktualności

Harmonogram konsultacji na miesiąc wrzesień 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie przeprowadza konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień.

Działania projektowe skierowane są do osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą zamieszkujących teren Gminy Nysa,  w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

Poniżej harmonogram konsultacji na miesiąc wrzesień 2023r.:

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

19.09.2023 s. 1

26.09.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

07.09.2023 s. 2

14.09.2023 s. 2

21.09.2023 s. 2

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie