Aktualności

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NYSIE OTRZYMAŁ NAGRODĘ Z MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. : „Projekt socjalny dla rodzin”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał nagrodę za przygotowanie i realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin doświadczających trudności wychowawcze ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące. Pilotaż i diagnoza”.

 

W związku z powyższym pracownicy socjalni Pani Marianna Unijewska oraz  Pani Lilla Jaraszek wraz z Dyrektorem Ośrodka  Panią Kamilą Ferdyn uczestniczyli w uroczystości wręczenia przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nagród i wyróżnień.

Uroczystość odbyła się w dniu 24 października 2019 r. w  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Głównym celem zrealizowanego projektu było wspieranie rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, oraz działania prewencyjne w środowisku lokalnym promujące pożądany model rodziny ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące.
Realizacja projektu była finansowana z Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015 – 2017.

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

22 luty 2024
30 styczeń 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie