Aktualności

WRACA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja br., od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. W tym samym czasie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie może załatwiać osobiście sprawę 3 klientów. Równocześnie informujemy, że nadal obowiązuje składanie pism do OPS Nysa za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub urny ustawionej przed wejściem do budynku.

Podczas wizyty obowiązują następujące środki bezpieczeństwa:
- przy stanowisku obsługi może przebywać jeden klient (wyjątek stanowi obsługa osoby niepełnosprawnej, która wymaga pomocy drugiej osoby);
- klient (i ewentualna osoba towarzysząca) musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos;
- OPS w Nysie nie wykonuje kserokopii dokumentacji, klient musi posiadać własne kserokopie dokumentów, załączniki do składanej sprawy;
- po wejściu do urzędu należy zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przy drzwiach;

Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).

 

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

31 grudzień 2020
03 listopad 2020
20 październik 2020

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie