Aktualności

Analiza zasadności powstania „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” na terenie Gminy Nysa.

logo ops

Szanowni Państwo,

Gmina Nysa rozważa możliwość przystąpienia do  Programu „Centra opiekuńczo- mieszkalne” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do
18 czerwca 2021r. Ankieta jest skierowana do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych  z terenu Gminy Nysa i ma na celu rozeznanie potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia ”Centrum opiekuńczo- mieszkalnego”.

Centra opiekuńczo - mieszkalne są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki
i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb poprzez wsparcie
w zakresie kwestii zdrowotnych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych, stymulowania
i rozwijania sprawności ruchowej, poznawczych oraz społecznych.        
Centra mają na celu uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia osobom dorosłym możliwości zamieszkiwania w formie całodobowego pobytu  lub pobytu dziennego.


Zapewniamy, że ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

 

LINK DO ANKIETY

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie