Aktualności

Referent

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie

adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: Nysa , ul. K.E.N. 1A

REFERENT

 

 

Termin składania ofert: 06.03.2023

 

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie

Wyniki

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie