Aktualności

KIEROWNIK ŚWIETLICY

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
stanowisko kierownicze-urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie,

48-303 Nysa ul. K.E.N. 1A   

 w Świetlicy  socjalnej
z programem zajęć socjoterapeutycznych

Miejsce wykonywania pracy: 48-300 Nysa, ul. Ujejskiego 25

 

KIEROWNIK ŚWIETLICY

 

 

Termin składania ofert: 06.10.2022

 

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie

Wyniki

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie