Aktualności

opolskie 2023

Zapytanie ofertowe na zakup mebli do mieszkania chronionego - mieszkanie chronione wspierane przy ui. Słowiańskiej 31/1 w Nysie w ramach Projektu partnerskiego „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Vlll-lntegracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert: 25.04.2023 r. 12:00

Ogłoszenie

RODO

Formularz oferty

Protokół

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

12 czerwiec 2024
04 czerwiec 2024

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie