Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach wdrożenia usprawnień organizacyjnych  nakierowanych na poprawę obsługi klienta, oferuje Państwu bezpłatną pomoc w zakresie:

 • Doradztwa zawodowego Terapii uzależnień oraz Mediacji.

Doradca zawodowy specjalista ds. reintegracji społecznej

 • Badanie predyspozycji zawodowych
 • Odkrywanie celu zawodowego
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Pomoc w znalezieniu pracy
 • Godzenie życia rodzinnego z pracą
 • Warsztaty motywacyjne
 • Warsztaty ta temat rynku pracy

Terapeuta  ds. uzależnień:

 • Indywidualna praca z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, papierosów oraz z osobami z uzależnieniami behawioralnymi (komputer, telefon, Internetu, hazard)
 • Praca z osobami współuzależnionymi oraz wychowującymi się w rodzinie dysfunkcyjnej
 • Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne
 • Wsparcie psychologiczne

Mediator:

 • Pomoc w poszukiwaniu rozwiązań konfliktów
 • Unormowanie stosunków w rodzinach
 • Ratowanie małżeństw lub pomoc w ich polubownym rozwiązaniu
 • Dbanie o dobro małoletnich dzieci poprzez rozwiązywanie sporów małżeńskich  i rodzinnych

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z usług powyższych specjalistów. Szczegółowe informacje można uzyskać od  pracowników socjalnych, asystentów rodziny jak również w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy ul.  ul. K.E.N  1A  48 – 303 Nysa

Dane teleadresowe:
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556
77 4336746

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatrudnienie ww. specjalistów finansowane jest w ramach realizowanego projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”  Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

W ramach projektu   „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań  na poprawę obsługi klienta.” pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  od miesiąca kwietnia 2018 roku uczestniczą w kursie Samoobrony.

Z obserwacji wynika, że coraz częściej mają miejsce czyny polegające na pomawianiu, znieważaniu lub naruszaniu nietykalności fizycznej pracowników jednostek pomocy społecznej podczas lub w związku z wypełnianiem przez nich obowiązków służbowych. Pracownicy socjalni, wypełniając swoją misję, powinni mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Szkolenia z zakresu samoobrony  ma zwiększyć bezpieczeństwo pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Mamy nadzieję, że pracownicy dzięki takim działaniom będą czuli się pewniej, bezpieczniej oraz będą umieli się obronić jeśli zajdzie taka potrzeba. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi pracownikom utrwalenie  zachowań  w sytuacji zagrożenia. Na zajęciach pracownicy dowiadują się, co to jest obrona konieczna, uczą się podstawowych postaw obronnych. Dzięki takim zajęciom pracownicy będą wiedzieli w jaki sposób poradzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach jak również w jaki sposób stanąć w obronie innych osób.

Mamy jednak nadzieję, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie nigdy nie będą musieli skorzystać z umiejętności jakie zdobędą podczas kursu samoobrony.

W związku ze szkoleniami odbywającymi się w ramach projektu  „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań  na poprawę obsługi klienta.”  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

w dniach 12-13 kwietnia 2018 roku

16 kwietnia 2018 roku

17 kwietnia 2018 roku

pracownicy socjalni będą dostępni w godzinach od 7:00-9:00

Informujemy, że w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pomocy pod nieobecność pracownika socjalnego informacje można uzyskać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ( pokój nr 39 w godz. 7:00 – 15:00 )

Dane teleadresowe:
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556
77 4336746

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie