Aktualności

„Radosna twórczość nyskiego seniora – edycja V”

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Radosna twórczość nyskiego Seniora – edycja V” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023

Zadanie publiczne realizowane będzie w Klubie Senior+ w Nysie przy ul. Moniuszki

Więcej informacji poniżej:

flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2023

Nazwa projektu

„Radosna twórczość nyskiego seniora – edycja V”

DOFINANOWANIE
40800.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
88799.96 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

  • Prelekcje w obszarze zainteresowań seniorów
  • Spotkania międzypokoleniowe
  • Treningi pamięci
  • Gry intelektualno-integracyjne
  • Aktywność fizyczna
  • Spotkania integracyjne
  • Obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych.

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Realizacja zadania w dużej mierze przyczyni się do zmiany społecznej przedstawiającej seniorów w zupełnie innym świetle – w świetle osób aktywnych, niewykluczonych ze względu na wiek czy stan zdrowia. Dzięki atrakcyjności i różnorodności działań Klubu Senior+ większość jego uczestników spotka się z nowymi dla siebie działaniami, z którymi wcześniej nie mieli możliwości zapoznania się m.in. aktywność fizyczna w postaci nordic walking, gry intelektualno-integracyjne, czy prelekcje z zainteresowań seniorów w trakcie których poznają (świat mediów społecznościowych czy nauczą się korzystania z nowych technologii takich jak laptop, smartfon itp.) Ponadto w ramach działalności Klubu Senior+, znaczącą rolę odgrywać będą działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej poprzez m.in. spotkania integracyjne/międzypokoleniowe.

Plakat Moniuszki 1

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie