Aktualności

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2022 r.”

flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2022 r.”

Nazwa projektu

„Radosna twórczość nyskiego seniora – edycja IV”

DOFINANOWANIE
38 880.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
77 760.00 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

  • Treningi pamięci
  • Spotkania międzypokoleniowe
  • Prelekcje w obszarze zainteresowań seniorów
  • Gry intelektualno-integracyjne
  • Obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych
  • Aktywność fizyczna – nordic walking
  • Spotkania integracyjne

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Seniorzy z uwagi na swój wiek czują się niepotrzebni, wykluczeni społecznie, dlatego                        też działania oferowane przez Klub będą ukierunkowane m.in. na aktywizację seniorów. Przynależności do Klubu Seniora wpłynie pozytywnie na życie nyskich seniorów ich rozwój osobisty, poczucie własnej wartości. Seniorzy przejdą proces aktywizacji będą w pełni korzystali m.in. z życia kulturalnego.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

22 luty 2024
30 styczeń 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie