Aktualności

Warsztaty fotograficzne w „Klubie Senior+” dostarczają każdemu uczestnikowi wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne i poprawne wykonywanie fotografii. Na każdych zajęciach Seniorzy wspólnie oglądają i oceniają  jakość wykonania zdjęć ze wskazaniem, co można zrobić inaczej, aby uzyskać lepszy efekt prac. Pozytywna rywalizacja w grupie wpływa budująco na wszystkich Seniorów, czego efektem są coraz lepsze fotografie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności „Klubu Senior+” na przeprowadzenie warsztatów, pozyskał środki od MRPiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Edycja 2019. Moduł II - „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+”

W Klubie trwają próby generalne do przedstawienia na koniec projektu. Seniorzy ćwiczą swoje role  przy tym dobrze się bawią. Na wszystkich twarzach widać uśmiech, a o stresie nikt nie wspomina. Warsztaty teatralne dają Seniorom możliwość spożytkowania energii i dobrą zabawę w miłej i radosnej atmosferze.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności „Klubu Senior+” na przeprowadzenie warsztatów, pozyskał środki od MRPiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Edycja 2019. Moduł II - „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+”.

Seniorzy z „Klubu Senior+” ambitnie przygotowują się do przedstawienia zakończającego projekt. Chętnie biorą udział w warsztatach podczas których mają okazję podjąć wyzwanie aktorskie, wykazać się pomysłowością i kreatywnością. Spotkania warsztatowe upływają w twórczej i miłej atmosferze. Każdy z uczestników poczuł już ducha teatru.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności „Klubu Senior+” na przeprowadzenie warsztatów, pozyskał środki od MRPiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Edycja 2019. Moduł II - „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+”.

Seniorzy z „Klubu Senior+” wiedzą, że śpiewanie jest przyjemne, wyzwala energię - dotlenia organizm oraz usprawnia pracę mięśni oddechowych i pozwala uwolnić tłumione emocje. Dlatego też, sporo Seniorów chętnie bierze udział w warsztatach muzycznych, udowadniając tym samym, że w każdym wieku można śpiewać, bawić się i spędzać czas w miłym towarzystwie. Takie towarzystwo zapewnia „Klub Senior+”.

Warsztaty muzyczne prowadzone są przez Panią Jadwigę Chlewicką -  nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej w Nysie.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności „Klubu Senior+” na przeprowadzenie warsztatów, pozyskał środki od MRPiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Edycja 2019. Moduł II - „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+”.

W „Klubie Senior+” odbyło się pouczające spotkanie które rozpoczął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie nadkom. Janusz Mormul wraz z kierowniczką działu Usług Opiekuńczych i Domów Pomocy Społecznej OPS w Nysie Panią Bożeną Szlempo. Pomysłodawcą spotkania była Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wraz z Urzędem Wojewódzkim oraz Kuratorium Oświaty.

Tematami przewodnim były bezpieczeństwo i świadomość Seniorów.  W spotkaniu wzięli udział   Jerzy Kiełb z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, Jacek Pykalski z firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z/s w Gliwicach, Krzysztof Bernacki z firmy Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. z/s w Nysie, Andrzej Zubel z Gazowni w Nysie oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Nysie podkom. Rafał Wandzel.

Zostały omówione przeróżne metody oszustw m.in jak: "na policjanta", „wnuczka”, „pracownika gazowni”, „energetyki” i inne. Poruszony został bardzo ważny temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Takie spotkania uświadamiają wszystkim jak ważna jest czujność Seniorów, ale też osób w każdym wieku. Dzięki takim działaniom wzrasta świadomość Seniorów, co za tym idzie ich bezpieczeństwo. Bardzo dziękujemy.

W dekoracji pomieszczenia i stołów pomagały Seniorki z „Klubu Senior+”.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie