Aktualności

Wyjście integracyjne w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, dnia 06.11.2019r. zorganizował wyjście integracyjne do kręgielni. W wyjściu integracyjnym brali udział uczestnicy – dzieci oraz osoby zaangażowane w realizację projektu. W trakcie pobytu w kręgielni dzieciom zapewniono poczęstunek.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie