Aktualności

Rekrutacja do projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica – II edycja”

W związku z realizację projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica - edycja II”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczyna rekrutacje do w/w projektu.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze do rodziców dysfunkcyjnych, dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego lub będących pod opieką kuratora albo umieszczonych w MOŚ/MOW, zamieszkujących teren Gminy Nysa. Regulamin Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami znajduję się poniżej. 

Ankieta rekrutacyjna

Deklaracja uczestnictwa

Dane uczestników

Zgoda dane osobowe

Oświadczenie uczestnika

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Rezygnacja

Regulamin

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

17 wrzesień 2020
01 wrzesień 2020

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

25 wrzesień 2020
11 sierpień 2020
28 lipiec 2020
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie