Aktualności

Informacja dla wierzycieli z tytułu zadłużenia alimentacyjnego

Zgodnie z art. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022r. poz. 1205):

- ust. 1, w przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

- ust. 2, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

- ust. 3, w przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postepowanie egzekucyjne organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W/w wniosek można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na platformie ePUAP: /OPSNysa/SkrytkaESP  lub poczty polskiej jak również można  dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, składając dokumenty w sekretariacie lub pokoju nr 20.

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

12 czerwiec 2024
04 czerwiec 2024

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

12 czerwiec 2024
05 czerwiec 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie