Aktualności

logo bezp przystan

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie prowadzi szereg działań na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Gminy Nysa. Do jednych z tych działań należy realizacja zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022. W związku z realizacją zadania uruchomiono Punkt Interwencji Kryzysowej, telefon zaufania oraz utworzono grupę samopomocową. W Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne tj. psycholog, radca prawny, terapeuty ds. uzależnień. W związku z  uruchomienie telefonu zaufania osoby mogły uzyskać wsparcie socjalne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pozyskać informacje na temat instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Natomiast poprzez utworzenie grupy samopomocowej osoby nauczyły się podejmować nowe decyzje oraz niwelować negatywne emocje. W ramach grupy samopomocowej przeprowadzono także kampanię lokalną na rzecz wsparcia grupy samopomocowej. Miało to na celu uświadamianie osobą/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie jaki negatywny wpływ na ich życie rodzinne i społeczne ma zjawisko przemoc w rodzinie. Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie funkcjonuje  Sekcja ds. przemocy w rodzinie. Działalność Sekcji ds. przemocy ukierunkowana jest na wsparcie na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą m.in. realizuje procedury „Niebieskiej Karty”. Ww. działania stanowią wsparcie dla osób/rodzin dotkniętych lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Poprzez ich realizację poszerzono bazę usług na rzecz osób/rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie podejmuje działania przyczyniające się do poprawy sytuacji rodzin zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie gminy Nysa.

logo bezp przystan

W ramach funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej poniżej znajdziecie Państwo dyżury specjalistów na październik 2022r.

 

w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022

Harmonogram konsultacji na miesiąc październik 2022r.

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

07.10.2022 (piątek)

14.10.2022 (piątek)

21.10.2022 (piątek)

12:00-18:00

13:00-18:00

13:00-18:00

Radca prawny

17.10.2022 (poniedziałek)

13:00-18:00

Terapeuta ds. uzależnień

03.10.2022 (poniedziałek)

04.10.2022 (wtorek)

06.10.2022 (czwartek)

10.10.2022 (poniedziałek)

13.10.2022 (czwartek)

17.10.2022 (poniedziałek)

20.10.2022 (czwartek)

18:00-20:00

18:00-20:00

18:30-19:30

18:00-20:00

18:30-19:30

18:00-20:00

18:30-19:30

Koordynowanie grup samopomocowych 

07.10.2022 (piątek)

14.10.2022 (piątek)

21.10.2022 (piątek)

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

logo bezp przystan

W ramach zadnia pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022 uruchomiony został Telefon zaufania.

Z Telefonu zaufania mogą skorzystać osoby, rodziny zagrożona lub dotknięta przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

Więcej informacji poniżej.

telefon zaufania

punkt logo

W ramach zadnia pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022 utworzono Punkt Interwencji Kryzysowej.

Każda osoba, rodzina zagrożona lub dotknięta przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze może skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

Wsparcie w Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielają:

 • Psycholog
 • Radca Prawny
 • Terapeuta ds. uzależnień

Do zadań Punktu Interwencji Kryzysowej należy m.in.:

 • Zwiększanie zakresu usług na rzecz osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą na terenie Gminy Nysa.
 • Organizacja pomocy specjalistycznej m.in. psychologicznej, prawnej, terapeutycznej.
 • Pomoc w rozwiązaniu problemów i w podjęciu dalszych działań.

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A

48-303 Nysa

Tel. 77 447 23 70

Tags:

flaga

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

Program Osłonowy

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022

flaga

Nazwa zadania

„Zapewnianie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani”

DOFINANOWANIE
24 000.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
39 000.00 zł

Cel projektu:  zwiększanie zakresu usług na rzecz osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą na terenie Gminy Nysa.

W ramach zadania prowadzony będzie:

 • Punkt Interwencji Kryzysowej
 • Telefon zaufania
 • Grupy samopomocowe

Grupa docelowa:

Grupę docelową w projekcie stanowić będą osoby, rodziny zagrożone lub dotknięte przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym:

 • dzieci i młodzież,
 • członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby starsze.

Poprzez realizację projektu poruszane będą kwestie podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Zapewnione zostanie specjalistyczne poradnictwo, wsparcie terapeutyczne i pomoc psychologiczna osobom, rodzinom dotkniętym przemocą. Ponadto rozwinie się funkcjonalność grup samopomocowych.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie