Aktualności

flaga

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

Program Osłonowy

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022

flaga

Nazwa zadania

„Zapewnianie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani”

DOFINANOWANIE
24 000.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
39 000.00 zł

Cel projektu:  zwiększanie zakresu usług na rzecz osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą na terenie Gminy Nysa.

W ramach zadania prowadzony będzie:

  • Punkt Interwencji Kryzysowej
  • Telefon zaufania
  • Grupy samopomocowe

Grupa docelowa:

Grupę docelową w projekcie stanowić będą osoby, rodziny zagrożone lub dotknięte przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym:

  • dzieci i młodzież,
  • członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby starsze.

Poprzez realizację projektu poruszane będą kwestie podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Zapewnione zostanie specjalistyczne poradnictwo, wsparcie terapeutyczne i pomoc psychologiczna osobom, rodzinom dotkniętym przemocą. Ponadto rozwinie się funkcjonalność grup samopomocowych.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

06 czerwiec 2023
06 czerwiec 2023
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie