Aktualności

Bezpłatna pomoc specjalistów w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów drogą mediacji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza mieszkańców Gminy Nysa do skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów

w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów drogą mediacji

Cel ogólny warsztatów:

wdrożenie   mediacji,  jako konstruktywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów,

która umożliwia:

  • polubowne rozwiązanie sporu, w którym obydwie strony są wygrane
  • przyspieszenie rozwiązania konfliktu
  • zakończenie mediacji ugodą co oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem
  • zredukowanie kosztów postępowania sądowego i innych kosztów ekonomicznych konfliktu
  • utrzymanie wzajemnych relacji
  • obniżenie poziomu negatywnych emocji
  • zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony
  • utrzymanie pozytywnego wizerunku
  • szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin

Szczegółowe dane:

Mediator

Harmonogram

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie