Aktualności

Nabór w ramach EOG Program aktywni obywatele

Głównym założeniem programu jest  trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

Wsparcie ma być przekazywane do mniejszych organizacji, działających lokalnie, poza dużymi ośrodkami miejskimi w Polsce.

Poniżej komponenty:

Ochrona praw człowieka

Działania w tym obszarze powinny mieć na celu:

 • upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka i równym traktowaniu;
 • przeciwdziałanie i zapobieganie łamaniu praw człowieka i wszelkim formom dyskryminacji;
 • zapewnienie wsparcia osobom, których prawa są łamane lub które doświadczają dyskryminacji.

 

Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu

Działania w tym obszarze powinny mieć na celu:

 • upowszechnianie wiedzy o potrzebach osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne;
 • upowszechnianie wiedzy o nierównościach społecznych;
 • wzrost integracji społecznej;
 • wzmacnianie osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne.

 

Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym

Działania w tym obszarze powinny mieć na celu:

 • pokazywanie wpływu organizacji pozarządowych na rozwój lokalnych społeczności i kultury demokratycznej;
 • wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego;
 • zwiększanie znaczenia edukacji obywatelskiej;
 • rozwój współpracy i partnerstw na poziomie lokalnym;
 • rozwój umiejętności związanych z krytycznym myśleniem;
 • wzmacnianie organizacji strażniczych;
 • upowszechnianie wiedzy o zmianach klimatu.

 

Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji. Ich działania powinny mieć na celu:

 • profesjonalizację organizacji – tak, by jak najlepiej odpowiadały na potrzeby społeczne;
 • zwiększanie wiedzy i rozwój umiejętności pracowniczek i pracowników trzeciego sektora, m.in. w zakresie planowania strategicznego, współpracy, sieciowania, zarządzania i przywództwa;
 • zwiększanie znaczenia i widoczności organizacji społecznych;
 • zapewnienie trwałości działań organizacji społecznych poprzez trwałość ich finansowania;
 • poprawę warunków pracy w organizacjach społecznych.

Oficjalne rozpoczęcie Programu planowane jest na luty 2021, zaś pierwszy nabór wniosków ruszy 17 marca 2021 r. W ciągu czterech lat realizacji Programu zamierzamy sfinansować ok. 400 projektów, przeszkolić setki aktywistów i aktywistek sektora społecznego, a także pomóc im w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Więcej informacji:

O programie | Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny (aktywniobywatele-regionalny.org.pl)

Wnioskodawcami mogą być:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne; 
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. 
Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

01 marzec 2021
31 grudzień 2020
03 listopad 2020

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

29 kwiecień 2021
20 kwiecień 2021
06 kwiecień 2021
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie