Aktualności

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja IV”

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja IV”   w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023

Zadanie publiczne realizowane będzie w Klubie Senior+ II w Nysie przy ul. Ujejskiego 25

Więcej informacji poniżej:

 

flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2023

Nazwa projektu

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja IV”

DOFINANOWANIE
40800.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
85799.96 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

  • Gry intelektualno-integracyjne
  • Aktywność fizyczna
  • Spotkania międzypokoleniowe
  • Spotkania integracyjne
  • Imprezy okolicznościowe
  • Spacery w plenerze
  • Imprezy historyczno-kulturalne
  • Zajęcia z psychologiem

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Poprzez realizację działań w Klubie Senior+ II osoby w wieku 60+ będą mogły korzystać z bogatej oferty usług m.in. edukacyjnych, kulturowo-oświatowych itp. Seniorzy niezależnie od stopnia sprawności będą mogli skorzystać z oferowanych im usług. Uczestnictwo w oferowanych działaniach wpływanie na poprawę samopoczucia seniorów oraz odbudowuje ich poczucie wartości. Realizacja zadania będzie miały duży wpływa na poprawę jakości usług świadczonych na rzecz osób starszych.

Plakat Ujejskiego 1

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

22 luty 2024
30 styczeń 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie