Aktualności

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W tym dniu obchodzimy w Polsce święto państwowe . Oto trochę informacji na jego temat, które mogą być pomocne w razie wypracowań lub zadań związanych z tym świętem.

 1                                   

Polskie Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone jest co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w 1989 r. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim).

WAŻNE DATY
- 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach.
- 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu.
- 12 listopada 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną.
- 7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.
- 25 października 1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.
- z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.
- 10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy.
- 11 listopada 1918 – przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia, po pertraktacjach Brygadiera z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego. W nocy rozbrojono również niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie.
- 14 listopada 1918 – rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie przez Radę Regencyjną uprawnień na rzecz Józefa Piłsudskiego.
- 19 listopada 1918 – wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Królestwa Polskiego.
- 22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego.
- 27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu.

2

Mamy dla Was też zadanie. Wykonajcie pracę plastyczną dowolna techniką związaną z Świętem Niepodległości, może to być kotylion, rysunek czy szkic i udokumentujcie zdjęciem.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

03 listopad 2020
20 październik 2020
20 październik 2020

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie