Aktualności

Poznajemy przyrodę – Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy – polski park narodowy o powierzchni 7584,93 ha, utworzony 16 kwietnia 1957, położony nad Wartą, na południe od Poznania, w trójkącie miast Luboń-Stęszew-Mosiny. W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej  o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Symbolem Wielkopolskiego Parku jest siedząca na gałęzi sowa.

Powierzchnia parku ze strefą ochronną (tzw.otuliną) wynosi 14 840 ha.

Fauna Wielkopolskiego Parku narodowego charakteryzuje się bogactwem gatunków należących do rozmaitych grup systematycznych. Dominują tu gatunki środkowoeuropejskie i eurosyberyjskie. Najbogatsza jest fauna bezkręgowców, wśród których najliczniej reprezentowane są owady - ponad 3 tys. gatunków. Lasy obfitują w chrząszcze. Ptaki w Parku reprezentowane są przez ok. 220 gatunków lęgowych i przelotnych. Z rzadko spotykanych wymienić należy zimorodka i dzięcioła czarnego. Z ptaków drapieżnych można zauważyć wśród lasów i łąk kanię czarną, w pobliżu pól myszołowa zwyczajnego, a przy bagnach błotniaka stawowego. Na jeziorach często widujemy kaczkę krzyżówkę, cyrankę, cyraneczkę oraz perkoza dwuczubego.

Na obszarze Parku występuje ponad 40 gatunków ssaków. Z owadożernych spotykamy tu m. in. ryjówki, nasze najmniejsze ssaki. Żyją tu również rozmaite gatunki nietoperzy i gryzoni.
Z drapieżników zamieszkują m. in. kuna leśna, borsuk i lis. Rozległe lasy stanowią ostoję dla licznych jeleni, saren i dzików. 

Na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego dominują ekosystemy leśne, wyróżniające się ponadprzeciętną bioróżnorodnością. Spośród ekosystemów nieleśnych na uwagę zasługują m.in. łąki trzęślicowe, czyli bogate florystycznie, kwietne, zmiennowilgotne łąki, z udziałem trzęślicy modrej - trawy od której powstała nazwa siedliska.Ale nie tylko przyroda przyciąga turystów do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Warto odwiedzić Puszczykowo, gdzie znajduje się Muzeum Arkadego Fiedlera, a w nim Ogród Kultur i Tolerancji Zobaczymy tam m.in. replikę 6,5-metrowej wysokości posągu z Wyspy Wielkanocnej.

przyroda

Wielkopolski Park Narodowy

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

01 marzec 2021
31 grudzień 2020
03 listopad 2020

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

29 kwiecień 2021
20 kwiecień 2021
06 kwiecień 2021
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie