Aktualności

Rekrutacja do projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”

                W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczyna rekrutację do ww. projektu.

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego. Regulamin Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami znajduję się poniżej. 

1 Ankieta rekrutacyjna

2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3 Dane uczestników

4 oświadczenie niepełnoletniego uczestnika projektu

4 Oświadczenie uczestnika projektu

5 Oświadczenie uczestnika projektu o nie korzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach

6 Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach promujących projekt

7 Rezygnacja

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

opolskie

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

22 luty 2024
30 styczeń 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie