Aktualności

 opolskie 2023

Z okazji zakończenia roku szkolnego w ramach projektu partnerskiego pn. ,,Bliżej Rodziny i Dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś projektowa priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu zorganizowano wyjście integracyjne do kina. Uczestnicy wyjścia jak na prawdziwych fanów kina przystało otrzymali porcję popcornu  i udali się na seans filmowy pt. Spider-Man: poprzez Multiwersum.

Spider-Man: poprzez Multiwersum to anonimowy film akcji o losach superbohatera, który zmierzyć się musi z wieloma niebezpieczeństwami. Film wzbudził wiele pozytywnych emocji nie tylko u najmłodszych widzów jak również u osób dorosłych, stał się idealną formą na miłe spędzenie czasu wolnego.

opolskie 2023

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów na zajęcia realizowane przez specjalistów w ramach zadania 42 projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 26.06.2023 r. 10:00

Ogłoszenie

Załącznik_nr_1_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zmówienia

Załącznik_Nr_2_Formularz_oferty

Załącznik_Nr_3_Oświadczenie_wymagane_od_wykonawcy_w_zakresie_wypełnienia_obowiązków_informacyjnych_przewidzianych_w_art._13_lub_art._14_RODO

Załącznik_Nr_4_Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

Protokół

opolskie 2023

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów na zajęcia realizowane przez specjalistów w ramach zadania 42 projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 21.06.2023 r. 11:00

Ogłoszenie

Załącznik_nr_1_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zmówienia

Załącznik_Nr_2_Formularz_oferty

Załącznik_Nr_3_Oświadczenie_wymagane_od_wykonawcy_w_zakresie_wypełnienia_obowiązków_informacyjnych_przewidzianych_w_art._13_lub_art._14_RODO

Załącznik_Nr_4_Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

Protokół

opolskie 2023

W związku z omyłką pisarską odnośnie daty składania i otwarcia ofert jak również terminu związania ofertą (tj. 2022r.) zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów biurowych związanych z wykonywaniem pracy asystenta rodziny w ramach zadania 5 projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO),  Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zostało ogłoszone ponownie z nową datą.

Termin składania ofert: 16.06.2023 r. 11:00

Ogłoszenie

Załącznik_Nr_1_SZCZEGÓŁOWY_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA

Załącznik_Nr_2_FORMULARZ_OFERTY

Załącznik_Nr_3_KLAUZULA_INFORMACYJNA_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH

Załącznik_Nr_4_Oświadczenie_wymagane_od_wykonawcy_w_zakresie_wypełnienia_obowiązków_informacyjnych_przewidzianych_w_art

Protokół

 

opolskie 2023

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów biurowych związanych z wykonywaniem pracy asystenta rodziny w ramach zadania 5 projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert: 13.06.2023 r. 11:00

Ogłoszenie

Załącznik_Nr_1_SZCZEGÓŁOWY_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA

Załącznik_Nr_2_FORMULARZ_OFERTY

Załącznik_Nr_3_KLAUZULA_INFORMACYJNA_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH

Załącznik_Nr_4_Oświadczenie_wymagane_od_wykonawcy_w_zakresie_wypełnienia_obowiązków_informacyjnych_przewidzianych_w_art

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie