Aktualności

opolskie 2023

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów na zajęcia realizowane przez specjalistów w ramach zadania 42 projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 21.06.2023 r. 11:00

Ogłoszenie

Załącznik_nr_1_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zmówienia

Załącznik_Nr_2_Formularz_oferty

Załącznik_Nr_3_Oświadczenie_wymagane_od_wykonawcy_w_zakresie_wypełnienia_obowiązków_informacyjnych_przewidzianych_w_art._13_lub_art._14_RODO

Załącznik_Nr_4_Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

Protokół

opolskie 2023

W związku z omyłką pisarską odnośnie daty składania i otwarcia ofert jak również terminu związania ofertą (tj. 2022r.) zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów biurowych związanych z wykonywaniem pracy asystenta rodziny w ramach zadania 5 projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO),  Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zostało ogłoszone ponownie z nową datą.

Termin składania ofert: 16.06.2023 r. 11:00

Ogłoszenie

Załącznik_Nr_1_SZCZEGÓŁOWY_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA

Załącznik_Nr_2_FORMULARZ_OFERTY

Załącznik_Nr_3_KLAUZULA_INFORMACYJNA_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH

Załącznik_Nr_4_Oświadczenie_wymagane_od_wykonawcy_w_zakresie_wypełnienia_obowiązków_informacyjnych_przewidzianych_w_art

Protokół

 

wsp seniora

W związku z pozyskaniem środków finansowych na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Moduł II Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników w ramach Modułu II („opaski bezpieczeństwa”). Koszt realizacji Modułu II 50.000,00 zł w tym: dotacja celowa 40.000,00 zł oraz wkład własny 10.000,00 zł.

Program Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 65+ zamieszkujących teren Gminy Nysa, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie

Mieszkańcy Gminy Nysa zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami (druki w załączeniu).

Nabór jest realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności „opasek bezpieczeństwa”.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa) pokój 39 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00.

Informacje

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, a zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2023r. Program stanowi kontynuację programu realizowanego w roku 2022r.

Adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

ul. Komisji Edukacji narodowej 1A,

  • Nysa,

Tel. 77-447-23-70

77-447-23-91

77-447-24-08

Załączniki:

opolskie 2023

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów biurowych związanych z wykonywaniem pracy asystenta rodziny w ramach zadania 5 projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert: 13.06.2023 r. 11:00

Ogłoszenie

Załącznik_Nr_1_SZCZEGÓŁOWY_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA

Załącznik_Nr_2_FORMULARZ_OFERTY

Załącznik_Nr_3_KLAUZULA_INFORMACYJNA_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH

Załącznik_Nr_4_Oświadczenie_wymagane_od_wykonawcy_w_zakresie_wypełnienia_obowiązków_informacyjnych_przewidzianych_w_art

Z okazji Dnia Dziecka odbył się Festyn Rodziny zrealizowany w ramach projektu ,,Bliżej Rodziny i Dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś projektowa priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 2002r.".

Moc przygotowanych atrakcji przyciągnęła dzieci, które mogły zrobić sobie tatuaż, pomalować twarz oraz puszczać piękne bańki mydlane. Dużym zainteresowaniem cieszył się tor przeszkód, przez który dzieci przechodziły z radością i miały w tym ogromną frajdę. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni świetnymi nagrodami, które wywołały nie jeden uśmiech.  Dzieci mogły poczuć się jak w bajkowej krainie dzięki możliwości skorzystania z fotobudki. Całość dopełnił dmuchaniec oraz przepyszny catering.

Wszystkim zaangażowanym w organizację festynu serdecznie dziękujemy za pomoc i koordynację wydarzenia.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie