Aktualności

Wizyta Studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Dnia 25.04.2018 roku w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.” , który jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej.  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,   Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, została zorganizowana wizyta studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 Celem wizyty było zdobycie doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych. Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  od stycznia  2016 r. wdraża model rozdzielnia pracy socjalnej od świadczeń z pomocy społecznej.

Ponadto Nasza wizyta  miała na celu pozyskanie dobrych praktyk  w zakresie planowanych zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.  Dzięki uprzejmości pracownicy socjalni mieli okazję  dowiedzieć się, jaka jest geneza  pomysłu na pracę socjalną, jak ten pomysł został wprowadzony w życie oraz jakie są jego efekty. Sporo miejsca w dyskusji zajęło omówienie poszczególnych kroków podejmowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie w procesie wdrażania procedury rozdzielnie pracy socjalnej od pracy administracyjnej. Korzystając z  doświadczenia i zdobytych wskazówek będziemy mogli  w sposób profesjonalny wdrożyć zmiany w Naszym Ośrodku.

Wizyta przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

26 kwiecień 2019
25 kwiecień 2019
04 kwiecień 2019

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

18 czerwiec 2019
18 czerwiec 2019
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie