Aktualności

W ramach projektu   „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań  na poprawę obsługi klienta.” pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  od miesiąca kwietnia 2018 roku uczestniczą w kursie Samoobrony.

Z obserwacji wynika, że coraz częściej mają miejsce czyny polegające na pomawianiu, znieważaniu lub naruszaniu nietykalności fizycznej pracowników jednostek pomocy społecznej podczas lub w związku z wypełnianiem przez nich obowiązków służbowych. Pracownicy socjalni, wypełniając swoją misję, powinni mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Szkolenia z zakresu samoobrony  ma zwiększyć bezpieczeństwo pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Mamy nadzieję, że pracownicy dzięki takim działaniom będą czuli się pewniej, bezpieczniej oraz będą umieli się obronić jeśli zajdzie taka potrzeba. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi pracownikom utrwalenie  zachowań  w sytuacji zagrożenia. Na zajęciach pracownicy dowiadują się, co to jest obrona konieczna, uczą się podstawowych postaw obronnych. Dzięki takim zajęciom pracownicy będą wiedzieli w jaki sposób poradzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach jak również w jaki sposób stanąć w obronie innych osób.

Mamy jednak nadzieję, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie nigdy nie będą musieli skorzystać z umiejętności jakie zdobędą podczas kursu samoobrony.

W związku ze szkoleniami odbywającymi się w ramach projektu  „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań  na poprawę obsługi klienta.”  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

w dniach 12-13 kwietnia 2018 roku

16 kwietnia 2018 roku

17 kwietnia 2018 roku

pracownicy socjalni będą dostępni w godzinach od 7:00-9:00

Informujemy, że w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pomocy pod nieobecność pracownika socjalnego informacje można uzyskać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ( pokój nr 39 w godz. 7:00 – 15:00 )

Dane teleadresowe:
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556
77 4336746

Termin składania ofert: 27.03.2018 r.

Zaproszenie-do-skladania-ofert

Wyniki-licencje

Załączniki w wersji edytowalnej:

01
umowa
03

pytania:

  1. Czy w zapytaniu 11/ZK/UE/2018 dotyczącym zakupu licencji dopuszczają Państwo dostawę licencji w ramach umowy MPSA?
  2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup licencji – nr postępowania 11/ZK/UE/2018, proszę o odpowiedź, czy Zamawiający posiada już oprogramowanie VMware. Jeżeli tak, to do wyceny licencji, będzie potrzebny numer kontraktu, proszę więc o jego podanie.

odpowiedzi:

odpowiedz-1
odpowiedz-2

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

29 sierpień 2019
07 sierpień 2019
25 lipiec 2019

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

27 sierpień 2019
21 sierpień 2019
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie