Aktualności

W związku ze szkoleniami odbywającymi się w ramach projektu  „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań  na poprawę obsługi klienta.”  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

w dniach 12-13 kwietnia 2018 roku

16 kwietnia 2018 roku

17 kwietnia 2018 roku

pracownicy socjalni będą dostępni w godzinach od 7:00-9:00

Informujemy, że w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pomocy pod nieobecność pracownika socjalnego informacje można uzyskać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ( pokój nr 39 w godz. 7:00 – 15:00 )

Dane teleadresowe:
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556
77 4336746

Termin składania ofert: 27.03.2018 r.

Zaproszenie-do-skladania-ofert

Wyniki-licencje

Załączniki w wersji edytowalnej:

01
umowa
03

pytania:

  1. Czy w zapytaniu 11/ZK/UE/2018 dotyczącym zakupu licencji dopuszczają Państwo dostawę licencji w ramach umowy MPSA?
  2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup licencji – nr postępowania 11/ZK/UE/2018, proszę o odpowiedź, czy Zamawiający posiada już oprogramowanie VMware. Jeżeli tak, to do wyceny licencji, będzie potrzebny numer kontraktu, proszę więc o jego podanie.

odpowiedzi:

odpowiedz-1
odpowiedz-2

Termin składania ofert: 19.03.2018 r.

Zaproszenie-do-skladania-ofert
Protokół
Wyniki-komputery

Załączniki w wersji edytowalnej:

01
02
03

pytania:

  1. W opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wskazuje na monitor o przekątnej 24 cale. Obecnie na rynku istnieje wiele monitorów o symbolach np.: 2417..24.., które fizycznie posiadają obszar roboczy o przekątnej 23,81 cala. Różnica taka jest niezauważalna podczas pracy monitora, w związku z tym, proszę o dopuszczenie do postępowania monitora o właśnie takiej przekątnej fizycznej, czyli 23.81″.

odpowiedzi:

Odpowiedź – 1

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

26 kwiecień 2019
25 kwiecień 2019
04 kwiecień 2019

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

18 czerwiec 2019
18 czerwiec 2019
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie