Aktualności

Wizyta Studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Dnia 25.04.2018 roku w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.” , który jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej.  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,   Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, została zorganizowana wizyta studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 Celem wizyty było zdobycie doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych. Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  od stycznia  2016 r. wdraża model rozdzielnia pracy socjalnej od świadczeń z pomocy społecznej.

Ponadto Nasza wizyta  miała na celu pozyskanie dobrych praktyk  w zakresie planowanych zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.  Dzięki uprzejmości pracownicy socjalni mieli okazję  dowiedzieć się, jaka jest geneza  pomysłu na pracę socjalną, jak ten pomysł został wprowadzony w życie oraz jakie są jego efekty. Sporo miejsca w dyskusji zajęło omówienie poszczególnych kroków podejmowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie w procesie wdrażania procedury rozdzielnie pracy socjalnej od pracy administracyjnej. Korzystając z  doświadczenia i zdobytych wskazówek będziemy mogli  w sposób profesjonalny wdrożyć zmiany w Naszym Ośrodku.

Wizyta przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Rezultaty zakładane w projekcie:


Projekt wpisuje się w realizację celu PO WER:

Wzmocnienie potencjału instytucji działających  na rzecz włączenia społecznego.

 

Typ wskaźnika Wskaźnik realizacji celu Jednostka pomiaru Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźnik rezultatu Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w których w wyniku wsparcia EFS nastąpiło oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego
od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych
sztuka 0 1
Wskaźniki produktu Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej objętych wsparciem  w celu zmiany systemu organizacyjnego sztuka 0 1
Liczba pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie objętych superwizją wraz z superwizją podsumowującą osoby 0 38
Liczba wizyt studyjnych do placówek pomocy społecznej,            w których nastąpiło oddzielenie pracy socjalnej  od administracyjnej sztuka 0 3
Liczba wprowadzonych Kodeksów Etyki Zawodowej sztuka 0 1
Liczba szkoleń przygotowujących

 

pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych w OPS Nysa

sztuka 0 19
Liczba obiektów technicznie

 

przygotowanych do wdrożenia zmian organizacyjnych

sztuka 0 1
Liczba opracowywanych dokumentów

 

w celu wdrożenia zmian organizacyjnych w Ośrodku

sztuka 0 4
Liczba konferencji podsumowujących

 

wypracowany system wdrożonych zmian w OPS Nysa

sztuka 0 1
Liczba wdrożonych dokumentów w placówce oddzielających pracę socjalną od administracyjnej sztuka 0 6
Liczba raportów dotyczących wdrożenia zmian organizacyjnych sztuka 0 3

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach wdrożenia usprawnień organizacyjnych  nakierowanych na poprawę obsługi klienta, oferuje Państwu bezpłatną pomoc w zakresie:

 • Doradztwa zawodowego Terapii uzależnień oraz Mediacji.

Doradca zawodowy specjalista ds. reintegracji społecznej

 • Badanie predyspozycji zawodowych
 • Odkrywanie celu zawodowego
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Pomoc w znalezieniu pracy
 • Godzenie życia rodzinnego z pracą
 • Warsztaty motywacyjne
 • Warsztaty ta temat rynku pracy

Terapeuta  ds. uzależnień:

 • Indywidualna praca z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, papierosów oraz z osobami z uzależnieniami behawioralnymi (komputer, telefon, Internetu, hazard)
 • Praca z osobami współuzależnionymi oraz wychowującymi się w rodzinie dysfunkcyjnej
 • Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne
 • Wsparcie psychologiczne

Mediator:

 • Pomoc w poszukiwaniu rozwiązań konfliktów
 • Unormowanie stosunków w rodzinach
 • Ratowanie małżeństw lub pomoc w ich polubownym rozwiązaniu
 • Dbanie o dobro małoletnich dzieci poprzez rozwiązywanie sporów małżeńskich  i rodzinnych

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z usług powyższych specjalistów. Szczegółowe informacje można uzyskać od  pracowników socjalnych, asystentów rodziny jak również w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy ul.  ul. K.E.N  1A  48 – 303 Nysa

Dane teleadresowe:
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556
77 4336746

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatrudnienie ww. specjalistów finansowane jest w ramach realizowanego projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”  Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

29 sierpień 2019
07 sierpień 2019
25 lipiec 2019

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

27 sierpień 2019
21 sierpień 2019
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie