Aktualności

W dniach od 28 stycznia do 8 lutego (ferie zimowe) praca z dziećmi

 odbywać się będzie w godzinach od 10.00 do godziny 14.00.

 

Świetlica czynna od godziny 7.00 do godziny 15.00.

 

Zajęcia z dziećmi od godziny 10.00 do 14.00.

W programie  zajęć zaplanowano:

  1. Wizytę w Państwowej Straży Pożarnej w Nysie
  2. Warsztaty w Muzeum Powiatowym
  3. Wizytę w studio Radio Opole
  4. Wizytę w redakcji Nowin Nyskich
  5. Warsztaty Majsterkowo w Castoramie(zajęcia z dziećmi od godziny 9.00)
  6. Karaoke
  7. Zajęcia arteterapeutyczne, plastyczne, sportowe
  8. Projekcje filmów w sali świetlicy
  9. Gry planszowe i towarzyskie

Posiłek w formie bułki.

Tags:

W dniu 22 stycznia  Seniorów odwiedzili  pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Spotkanie poprowadzili Pani Agnieszka Stasiuk – kierownik działu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz Pan Łukasz Sajboth – informatyk.

Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej umożliwia korzystanie z różnego rodzaju ulg i uprawnień, takich jak np. dofinansowania ze środków PFRON. Jak je uzyskać? Pani kierownik przybliżyła Seniorom ogólne zasady orzekania o niepełnosprawności, oraz warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o dofinansowanie np. do lekarstw czy do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Jakie wnioski należy wypełnić i do kiedy należy je złożyć w PCPR.

Seniorzy korzystając z tabletów wyszukiwali ośrodki rehabilitacyjne, które ich interesowały pod czujnym okiem Pana informatyka.

Tags:

W dniu 22 stycznia  odbyło się spotkanie Seniorów z nyskimi policjantami oraz przedstawicielami nyskich wodociągów. Spotkanie rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie nadkomisarz Janusz Mormul, który przedstawił przybyłym znaczenie bezpieczeństwa osób starszych. Następnie Naczelnik Wydziału Drogowego podkomisarz Rafał Wandzel przekazał  informacje na temat zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Nadkomisarz Małgorzata Jeżewska  edukowała Seniorów jak ustrzec się przed oszustami, którzy często osoby starsze i samotne wybierają jako swoje ofiary. Przypomniała  metody jakie najczęściej stosują oszuści, w tym m.in. „na wnuczka”, „pracownika socjalnego”, policjanta” pokazując filmy instruktażowe, przedstawiające przykładowe sceny z typowych oszustw popełnianych na seniorach.

 

Pani Edyta Peikert- prezes Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” w Nysie i jej pracownicy przypomnieli, że  do  kanalizacji wrzucamy setki ton odpadów rocznie. Śmieci w sieci powodują zatory i są przyczyną wielu kosztownych awarii oraz  dyskomfortu dla użytkowników.  Rozdali każdemu uczestnikowi ulotki, informujące czego nie można wrzucać do toalety? dlaczego nie można wrzucać? I co z tym zrobić?

 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. W trakcie dyskusji Seniorzy opowiadali o własnych doświadczeniach i zadawali sporo pytań.

Tags:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy  dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu.
"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta." Gmina Nysa

NrPOWR.02.05.00-00-0127/17

 

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

 

 

Termin składania ofert: 01.02.2019

 

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie