Aktualności

W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego nastąpiła zmiana przepisów, które w okresie pandemii przedłużały orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upłynął 6 sierpnia 2023 r. nie są już przedłużane z urzędu. Osoby, które posiadają takie orzeczenie będą musiały złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Jeżeli klient otrzymuje świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, które uzależnione są od orzeczenia, aby nadal je otrzymywać, powinien złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia.

O wydanie aktualnego orzeczenia będą musiały także wystąpić osoby, których orzeczenia zostały wydłużone w czasie pandemii na podstawie tzw. ustawy covidowej. Orzeczenia będą traciły ważność stopniowo, w trzech terminach, w zależności od tego, kiedy pierwotnie miały utracić swoją ważność.

Do kiedy ważne jest orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?

  • jeżeli orzeczenie wygasło w okresie od 12 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – orzeczenie zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 roku,
  • jeżeli orzeczenie wygasło w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – orzeczenie zachowuje ważność do 31 marca 2024 roku,
  • jeżeli orzeczenie wygasło w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 sierpnia 2023 roku – orzeczenie zachowuje ważność do 30 września 2024 roku.
Tags:

Ze względu na utrzymujące się upały w dniu 24 i 25.08.2023 OPS w Nysie będzie otwarty do godz. 14.00.

Przy głównym wejściu, zostanie ustawiona urna na dokumenty dostępna do godz. 15.00.

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie przeprowadza konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień.

Działania projektowe skierowane są do osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą zamieszkujących teren Gminy Nysa,  w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

Poniżej harmonogram konsultacji na miesiąc wrzesień 2023r.:

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

19.09.2023 s. 1

26.09.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

07.09.2023 s. 2

14.09.2023 s. 2

21.09.2023 s. 2

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

12 czerwiec 2024
04 czerwiec 2024

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie