Aktualności

kdr

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek karta przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Przykładowe zniżki:

 • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
 • bezpłatny wstęp do parków narodowych,
 • zniżki na paliwo na stacjach Orlen, Lotos i Shell,
 • zniżki na bilety LOT-u,
 • promocje bankowe i ubezpieczeniowe (PZU, Pekao S.A., Credit Agricole).

 

Oprócz zniżek ustawowych, użytkownicy Kart posiadają szeroki wachlarz ulg w firmach prywatnych. Szczegółowe informacje oraz wyszukiwarka zniżek (ponad 560 punktów na terenie woj. opolskiego):

https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Mieszkańcy Gminy Nysa wyrabiając Kartę otrzymują również dodatkowo zniżki lokalne, między innymi:

 • 50% dopłaty do biletów miesięcznych oferowanych przez MZK w Nysie dla dzieci dojeżdżających do szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • 50% dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie Gminy Nysa,
 • 25% zniżki na wydarzenia organizowane przez Nyski Dom Kultury.

Szczegółowe informacje na temat zniżek lokalnych:

https://nysa.eu/dla-mieszkanca/wsparcie-rodzin/nyska-karta-duzej-rodziny/

Wnioski do pobrania:

http://ops-nysa.pl/images/wnioski/kdr/KDR.pdf

http://ops-nysa.pl/images/wnioski/kdr/ZKDR-03.pdf

http://ops-nysa.pl/images/wnioski/kdr/ZKDR-02.pdf

http://ops-nysa.pl/images/wnioski/kdr/ZKDR-01.pdf

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. KEN 1A (pok. 16, 1 piętro).

Wszelkich informacji dot. Karty Dużej Rodziny udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie - tel. 77 44 72 408.

Tags:

Projekty dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową nr. 52/BO/B/DPiEP/2023

Program „Dobra relacja” kierowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonej używaniem substancji psychoaktywnych z powodu ryzyka marginalizacji społecznej; dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym; dzieci i młodzieży pijącej alkohol, eksperymentującej ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające; rodziców dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie; rodziców dzieci i młodzieży używających substancji psychoaktywnych.

Celem głównym programu jest:

 • pozyskanie umiejętności interspołecznych i intrapsychicznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu oraz wycofanie się z używania środków psychoaktywnych poprzez:
 • zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
 • kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocję postaw prozdrowotnych,
 • skuteczne porozumiewanie się i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
 • kształtowanie i rozwój umiejętności życiowych,
 • rozwój psychiczny i emocjonalny,
 • modelowanie nowych zachowań i alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

Realizacja programu odbywać się będzie poprzez następujące działania:

 • grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży
 • poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu
 • interwencje kryzysowe

Tags:

mpips 2023

W związku z wolnymi miejscami Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie wznawia nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. 

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie pok. 39 Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 48-303 Nysa).

Załączniki:

Tags:

Od 1 marca 2023 roku można składać wnioski o dofinansowanie.

 

Wnioski o dofinansowanie dotyczące MODUŁU I przyjmowane będą od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku.

W ramach MODUŁU II:

- na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 1 marca do 31 marca 2023 roku.

- na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 18 września do 10 października 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie internetowej PCPR Nysa: LINK

 

 
Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie