Aktualności

Przyjdź na spotkanie informacyjne dotyczące  możliwości i korzyści płynących z zatrudnienia osadzonych z Zakładu Karnego w Nysie.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz ze Służbą Więzienną zapraszają na spotkanie dotyczące  możliwości zatrudnienia osadzonych w Zakładzie Karnym w Nysie.

Jeżeli poszukujesz osób do pracy w swojej firmie ta propozycja jest właśnie dla Ciebie.

Korzyści ekonomiczne i społeczne wynikające z zatrudnienia skazanych są niezaprzeczalne.

Jeden z filarów programu „Praca dla więźniów” stanowią ulgi i ułatwienia organizacyjne dla przedsiębiorców i kontrahentów zatrudniających osoby pozbawione wolności, pozwalające na znaczące obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem, a w rezultacie również redukcję ogólnych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Na spotkaniu, które odbędzie się dnia 12.06.2023 r. o  godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19,  funkcjonariusz Służby Więziennej przedstawi szczegóły oraz zasady zatrudniania osadzonych.

Tags:

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 426.
 
Tags:

W ramach projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” finansowanego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 od czerwca 2023 roku uruchomiony zostanie Telefon zaufania.

Telefon zaufania prowadzony będzie przez pracowników socjalnych z Sekcji ds. przemocy działającej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie pod numerem telefonu: + 48 453 414 106

Z telefonu będą mogły skorzystać osoby, rodziny zagrożona lub dotknięta przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

Za pośrednictwem telefonu zaufania będzie można uzyskać:

  • wsparcie socjalne,
  • zdobyć informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy na temat instytucji zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Poniżej więcej informacji odnośnie dyżurów telefonu zaufania:

tel zaufania 2

Tags:

Zapraszamy na Targi Pracy i Edukacji PARTNER 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz z Opolską Wojewódzką Komendą OHP zaprasza osoby poszukujące pracy, młodzież szkolną, absolwentów oraz studentów na największe w regionie Targi Pracy i Edukacji Partner 2023.

plakat targi 20231

Start 2 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 - Hala Nysa.

Co czeka na Ciebie na Targach Pracy i Edukacji "PARTNER 2023"?

  • Setki ofert pracy, staży i praktyk - poznasz aktualne zapotrzebowanie na pracowników w powiecie i okolicy, abyś mógł znaleźć pracę bez konieczności przeprowadzki,
  • Będziesz miał możliwość  złożenia CV u wielu pracodawców jednocześnie,
  • Spotkasz się z pracodawcami w przyjaznej atmosferze, co stanowi idealną okazję do przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych,
  • Bogata oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych, policealnych i uczelni wyższych,
  • W specjalnej strefie będziesz miał możliwość skonsultowania swojego CV i listu motywacyjnego z profesjonalistą.

Niezależnie od tego, na jakim etapie kariery jesteś  - dołącz do nas 2 czerwca 2023 r. w godzinach 10.00-13.00 i otwórz się na nowe możliwości!

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie