Aktualności

W okresie Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin zakwalifikowanych do projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny  i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowano spotkanie integracyjne – Wigilię. W trakcie spotkania  nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw, wzajemnych życzeń oraz dźwięków najpiękniejszych kolęd. Każdy z uczestników mógł podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z organizacją świąt. Spotkanie przeprowadzone było w świątecznej atmosferze przy pięknie ubranej choince.

W 1

W 2

Dla rodzin zakwalifikowanych do projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu, 6 grudnia 2022r. zorganizowano Spotkanie z długo oczekiwanym gościem Mikołajem. Mikołaj przywitany został z radością. Spotkanie z nim było ważnym wydarzeniem nie tylko dla najmłodszych ale również dla dorosłych. Dostarczyło wielu niezapomnianych emocji. Spotkanie przyczyniło się do integracji uczestników projektu w różnym przedziale wiekowym.   

Mikołaj 1

Mikołaj 2

W połowie listopada rodziny zakwalifikowane do projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu udały się na wyjście integracyjne do Studio KIDS w Nysie. Czas spędzony w Studio KIDS należał do bardzo aktywnych. Rodziny skorzystały z różnych atrakcji, dzięki którym mogły zdobyć nowe umiejętności. Jednym z założeń organizacji wyjścia była integracja uczestników. Uczestnicy po zorganizowanym wyjściu wrócili do swoich domów z uśmiechem na twarzy.

Rodziny zakwalifikowane do projektu partnerskiego uczestniczyły w wyjściu integracyjnym w czasie którego przeprowadzona została Impreza Andrzejkowa. W czasie imprezy mieli możliwość skorzystania z wróżb z wróżb andrzejkowych, karaoke, malowania twarzy, zabawy tanecznej itp. Celem tego działania było przezwyciężenie problemów opiekuńczo-wychowawczych jak również zdobycie nowych doświadczeń.

Powyższe działanie przeprowadzono w ramach projektu partnerskiego pn. . „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie wykorzystał ostatnie dni październikowej pogody i zorganizował rodzinom zakwalifikowanym do projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu wyjazd integracyjny do Hodowli Alpak w Dębowcu. Uczestnicy w trakcie pobytu w Hodowli mieli możliwość z bliska zobaczyć Alpaki jak również spędzić czas na świeżym powietrzu w pięknych okolicznościach przyrody. Na zakończenie wyjazdu nie zabrakło pysznego obiadu. Po wyjeździe wszyscy uczestnicy wrócili pełni pozytywnej energii.

Alpaki 1

Alpaki 2

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie