Aktualności

 

Dla przypomnienia informujemy, że w ramach projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego systematycznie odbywają się warsztaty socjoterapeutyczne. Warsztaty skierowane są do rodzin zakwalifikowanych do projektu, przeprowadzane są pod czujnym okiem specjalisty w formie zajęć grupowych. Podczas warsztatów socjoterapeutycznych podejmowane są ćwiczenia, gry i zabawy ale także różnego rodzaju wyzwania m.in. plecenie koralikowych bransoletek, przygotowywanie prac artystycznych czy kreatywnych itp. Uczestnictwo w warsztatach socjoterapeutycznych wpływa na zacienienie relacji rodzinnych, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, odbudowanie poczucia własnej wartości jak również wiary we własne możliwości. Warsztaty socjoterapeutyczne cieszą się zainteresowanie wśród uczestników projektu. Poniżej kilka zdjęć z warsztatów socjoterapeutycznych.

Wasztaty 1

Warsztaty 2

Warsztaty 3

Zaproszenie do składania ofert na zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne – wigilię w ramach projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

Załączniki

Protokół

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów na warsztaty socjoterapeutyczne w ramach zadania 8 projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 06.12.2022 r. 11:00

Ogłoszenie

Załączniki

Protokół

Zapytanie ofertowe na realizację usługi gastronomicznej w czasie wyjścia integracyjnego – imprezy andrzejkowej organizowanej w ramach projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 21.11.2022 r. 11:00

Ogłoszenie

Załączniki

Protokół

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

12 czerwiec 2024
04 czerwiec 2024

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

12 czerwiec 2024
05 czerwiec 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie