Aktualności

W ramach projektu partnerskiego pn. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywają się cotygodniowe warsztaty socjoterapeutyczne. Warsztaty skierowane są do rodzin zakwalifikowanych do ww. projektu.Głównym załażeniem warsztatów jest niwelowanie problemów opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienie więzi rodzinnych. W trakcie ostatnich warsztatów uczestnicy zmierzyli się z żelkoliną  - ciągnącą masą wykonaną m.in. ze spożywczej galaretki, mąki i wody. Proponowana zabawa była jedną z możliwych form spędzania czasu wolnego z dzieckiem.

opolskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nysie realizuje projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczne, współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu (ROPS) oraz z innymi samorządami gminnymi i powiatami tj. Gmina Popielów, Gmina Jemielnica, Gmina Prudnik, Gmina Paczków, Gmina Skoroszyce, Gmina Biała, Gmina Lewin Brzeski, Gmina Turawa, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Powiat Nyski, Powiat Krapkowicki, Powiat Oleski, Powiat Strzelecki, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki jak również Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu. 

Głównym celem projektu jest wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, os. sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej się oraz potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.

Grupa docelowa projektu:

Wsparciem objęte są osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

W przypadku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie działaniami projektu są objęte osoby  z terenu Gminy Nysa (łącznie 226 osób).

Okres realizacji: październik 2020r. – czerwiec 2023r.

Gmina Nysa w ramach projektu realizuje następujące zadania:

 • Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w Gminie Nysa
 • Zatrudnienie asystenta rodziny, który swoim wsparciem obejmie 21 nowych rodzin (rotacyjne przez okres 3 lat 84 osoby).
 • Doposażenie stanowisko pracy asystenta rodziny.
 • Ustanowienie rodziny wspierającej na terenie Gminy Nysa
 • Pomoc rodzinie przeżywającej trudności m.in. w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego – w trakcie naboru.
 • Poradnia dla Rodzin w Gminie Nysa
 • Uruchomienie poradni dla rodzin, w ramach której planuje się indywidualne konsultacje ze specjalistami (psycholog/psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, terapeuta rodzin/pedagog rodzinny, radca prawny, specjalista ds. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) dla rodzin objętych asystentura oraz ogólnodostępne konsultacje dla mieszkańców Gminy Nysa – w trakcie naborów
 • Akademia Rodzica w gminie Nysa
 • Realizacja warsztatów socjoterapeutycznych, wyjść integracyjnych dla 21 rodzin wykluczonych społecznie.
 • Udzielenie pomocy rodzicom w celach pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 • Organizacja festynów rodzinnych dla 21 rodzin wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi oraz dziećmi ze Świetlicy Socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych przy OPS Nysa.

Plakat 1

opolskie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w związku z realizacją projektu partnerskiego Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy rodziny/osoby zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny/osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej w ramach ww. projektu mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Więcej informacji  znajdziecie Państwo poniżej.

Plakat rodzina wspierająca 1

opolskie

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” zorganizował festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W trakcie festynu nie zabrakło takich atrakcji jak symboliczne malowanie twarzy, pokaz baniek mydlanych, zabawy taneczne. Największą atrakcją imprezy był gość specjalny, który przybył z samego Madagaskaru - Król Julian oraz zjeżdżalnia dmuchana. W przerwie na odpoczynek, każdy najmłodszy uczestnik otrzymał zasłużoną porcję lodów.

opolskie

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w związku z realizacją projektu partnerskiego Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy rodziny/osoby zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny/osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej w ramach ww. projektu mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Więcej informacji  znajdziecie Państwo poniżej.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

12 czerwiec 2024
04 czerwiec 2024

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

12 czerwiec 2024
05 czerwiec 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie