Aktualności

Utrata dochodu z powodu obniżenia wynagrodzenia lub obniżenia dochodu z działalności gospodarczej w związku z COVID- 19.

Informujemy, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID -19, stanowi utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego mogą składać wnioski:

1. elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia

2. pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A, 48-300 Nysa

3. dokumenty, można również wrzucić do specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynki korespondencyjnej, która jest wystawiona przed głównym wejściem do budynku OPS Nysa.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że obniżenie dochodu jest spowodowane przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kwotę obniżenia.

Przykładowy wzór zaświadczenia potwierdzającego obniżenie wynagrodzenia z zatrudnienia
Zaświadczenie o zmniejszonym wynagrodzeniu z zatrudnienia COVID-19 (pdf) (docx)

Przykładowy wzór zaświadczenia potwierdzającego obniżenie dochodu z działalności gospodarczej
Oświadczenie o zmniejszonym dochodzie - działalność gosp. COVID-19 (pdf) (docx)

Tags:

Szanowni  Beneficjenci   Ośrodka Pomocy  Społecznej w Nysie

Informujemy, że kontakt  z Ośrodkiem nadal obowiązuje wyłącznie w formie telefonicznej i e’mailowej.

W sprawach pilnych osobisty kontakt z pracownikami tut. Ośrodka jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny.

Tags:

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi specustawą dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ulega przedłużeniu w sytuacjach, gdy:

  • ich ważność upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • ich ważność upływa w terminie od 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wobec powyższych rozwiązań, prosimy o weryfikację posiadanych uprawnień do:

   

  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • świadczenia pielęgnacyjnego
  • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, których przyznanie uwarunkowane jest ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Prawo do powyższych świadczeń zostanie Państwu przedłużone z mocy ustawy, jednak uwarunkowane jest ono m.in. złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia. Dla usprawnienia podejmowanych działań zmierzających do przedłużenia prawa do świadczeń  i realizacji planowych wypłat, prosimy o kontakt w Działem Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnego wszystkie osoby, których dotyczą powyższe przepisy, tel. 77 433 39 91 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tags:

W związku z ograniczonym dostępem do bezpośrednich porad i terapii w zakresie pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz wspólnie zamieszkujących ze sprawcą przemocy czy osobą uzależnioną, informuję, iż w sposób ogólnodostępny, bezpłatny i całodobowy działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 800 12 00 02.

Ponadto o pomoc, porady i wsparcie oraz  w celu zgłoszenia jako świadek aktów przemocy domowej, osoby potrzebujące mogą się zwrócić formie mailowej w ramach  e-poradni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Z bezpłatnych konsultacji można również skorzystać przez komunikator SKYPE (pogotowie.niebieska.linia). W poniedziałki w godzinach 13.00 – 15.00 dyżur pełniony jest przez psychologa. Z konsultacji mogą skorzystać również osoby posługujące się językiem migowym.

Niezależnie od powyższego, w Gminie Nysa, pomoc można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, w którym działalność prowadzą Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, kontakt z Przewodniczącą Zespołu Panią Kamilą Ferdyn tel. 77 44 72 371 oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontakt z Przewodniczącym  Komisji Panem Dariuszem Bednarzem tel. 77 44 72 403.

W dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia br. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obraduje na posiedzeniu od godziny 15.15 do 18.15. Sprawy dotyczące przedmiotu działalności Komisji można zgłaszać  w godzinach posiedzenia na wskazy wyżej numer telefonu.

Wszelkie sprawy dotyczące problemu uzależnień i przemocy można również zgłaszać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w godz. 7.00 – 15.00 pod nr tel.: 77 4472370, 77 4333556. Problem zostanie przekazany do odpowiednich specjalistów celem udzielania skutecznej pomocy.

PORADNIK

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

03 listopad 2020
20 październik 2020
20 październik 2020

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie